Duurzaamheid is een thema dat tegenwoordig niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Ook binnen het bedrijfsleven is duurzaamheid in de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp geworden. Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van hun ecologische voetafdruk en zijn druk op zoek naar manieren om deze impact zo klein mogelijk te maken. Onder meer door het “vergroenen” van de dagelijkse bedrijfsvoering. ERP software (voluit Enterprise Resource Planning software, zie tcog.nl) kan hierbij een handje helpen. Hoe? Dat leest u in deze blog.

    1. Optimaliseren van de toeleveringsketen

ERP software kan leiden tot een optimalisatie van de toeleveringsketen. Op deze manier kunnen transport- en verzendkosten worden teruggebracht tot een minimum. Dit is uiteraard niet alleen goed voor de portemonnee, maar het is ook een stuk beter voor het milieu. Wanneer de toeleveringsketen (en dan met name het transport) zo efficiënt mogelijk wordt ingericht, kan dit leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Dit verkleint op zijn beurt weer de ecologische voetafdruk van het bedrijf.

    2. Optimaliseren van het voorraadbeheer

Ook de optimalisatie van het voorraadbeheer heeft een positieve invloed op een duurzame en groene bedrijfsvoering. Met realtime voorraadgegevens en prognoses kan ERP software inzicht geven in de hoeveelheid voorraad die aangehouden moet worden om precies aan de vraag te kunnen voldoen. Dus zonder overstocken of understocken. Op deze manier kan ERP software bedrijven helpen bij het optimaliseren van het voorraadbeheer. Dit leidt tot minder afval en tevens lagere kosten, want er wordt minder verspild.

    3. Bijdragen aan het energiebeheer

Waar ERP software ook bij kan helpen is het monitoren van het energieverbruik. Wat zijn de grootste energieslurpers? En op welke manieren kan er energie worden bespaard? Door het energieverbruik nauwkeurig in kaart te brengen, kunnen verbeteringspunten snel worden opgespoord en worden aangepakt. Een lager energieverbruik is niet alleen beter voor de portemonnee, het verlaagt tevens de CO2-uitstoot.

    4. Reduceren van papierafval

ERP software maakt het tot slot mogelijk om papieren bedrijfsprocessen te automatiseren. Hierdoor wordt de hoeveelheid papierafval gereduceerd. Alle belangrijke informatie is namelijk in het ERP systeem te vinden. Van inkoop tot verkoop en van HRM (human resource management) tot financiën, ERP maakt de verschillende bedrijfsprocessen inzichtelijk en zorgt ervoor dat alles in één centraal systeem geïntegreerd is. Het reduceren van papierafval heeft een gunstig effect op de milieukosten, en daarmee ook op de ecologische voetafdruk.