Voor veel bedrijven is het productieproces het belangrijkste onderdeel waarmee waarde wordt toegevoegd. Hoe zorg je er voor dat dit proces zo efficiënt mogelijk ingericht is en blijft?

Theory of constraints

De theoriy of constraints is een belangrijke theorie die bijna altijd toepasbaar is.
Deze methodologie pleit voor het identificeren van de belangrijkste beperkende factor (de constraint). Deze factor is de voornaamste factor die een efficiëntere productielijn in de weg staat. Wanneer er dus een efficiëntere productielijn gerealiseerd moet worden is het van belang om constant op zoek te gaan naar de constraint en deze te elimineren.

Altijd opzoek naar de bottleneck

Door altijd opzoek te gaan naar de bottleneck kan dus de productielijn efficiënter gemaakt worden.
Dit zal in de praktijk neerkomen op meer automatisatie, of de capaciteit van reeds geautomatiseerde machines vergroten. Doormiddel van op maat gemaakte hydraulische of elektromechanische oplossingen kan dit bereikt worden. In dit geval is vaak wel een probleem beschreven, maar niet bekend welke exacte oplossing nodig is. In dit geval kan het beste een specialist worden geraadpleegd. Holland Motion Group is een bedrijf die turn key oplossingen op maat aanbied. Een turnkey oplossing is een type systeem op maat gebouwd voor een klant. Een dergelijk systeem kan dus direct geïmplementeerd worden in een huidig proces

Installatie

Wanneer de nieuwe oplossing geïnstalleerd wordt moet doorgaans het gehele productieproces worden stilgelegd. De duur van de installatie is dus rechtstreeks verlies van productie en verlies van omzet. Met name bij continubedrijven kan dit een lastige drempel vormen om nieuwe oplossingen toe te voegen aan het productieproces. Daar komst nog bij dat er sommige gevallen uitgebreide voorbereiding nodig is alvorens een proces stopgezet kan worden.
Het is dus zaak dat  de installatie zo snel en vakkundig mogelijk plaatsvind, zodat het proces minimaal wordt verstoord en zodat de installatie maar één keer hoeft te worden uitgevoerd. Bij twijfel kan dit worden uitbesteed aan een specialist. Om nog eens het bovenstaande voorbeeld te nemen, turn key oplossingen van Holland Motion Group kunnen door het bedrijf zelf vakkundig worden geïnstalleerd. Het is belangrijk om deze afweging wel te maken. Door het stilleggen van het productieproces en het risico dat bestaat bij installatie in eigen beheer kan het voordeliger zijn om het uit te besteden.

Lean management

Lean and mean is een begrip wat ieder niet onbekend is. Om een lean productieproces te realiseren is het van belang dat het proces continue verbeterd wordt. Continue verbetering zorg voor hogere output en lagere productiekosten. Dure investeringen in je productielijn kunnen op de lange termijn toch veel omzetwinst opleveren.