3D printen helpt je als ondernemer om de grenzen te verleggen. De Ultimaker S5 is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Dit is de printer die staat voor vernieuwing en ontwikkeling. Het is dan ook niet vreemd dat veel ondernemers zich op dit model richten. Dit heeft onder andere te maken met de innovatieve manier van werken die mogelijk is met dit model. Het is voor een grote groep aan verschillende gebruikers mogelijk om er het maximale uit te halen. Zo kan je er bijvoorbeeld schaalvergroting voor je onderneming mee realiseren. Dat is snel te realiseren.

Alles uit het bouwoppervlak halen
Het bouwoppervlak is het meest innovatieve deel van de Ultimaker S5. Dat komt door de moderne visie die de fabrikant erop heeft. Hoewel de printer compact is gehouden, is er veel ruimte voor het oppervlak en het volume gehouden. Daardoor is er maximaal mee te printen. Dit geeft je als ondernemer dus de mogelijkheid om minder ruimte te gebruiken en toch hetzelfde uit de mogelijkheden te halen. Waardoor je dus ook ruimte overhoudt om andere dingen te doen. Dit maakt deze 3D printer niet te vergelijken met andere soorten printers op de markt.

Het verhogen van de snelheid
De Ultimaker S5 valt ook op een ander vlak op. Ook dit heeft te maken met het innovatieve bouwoppervlak. Het is bijvoorbeeld ook zo dat het op meerdere manieren tegelijk te benutten is. In plaats van het volledige volume te gebruiken voor één groot ontwerp, is het dan mogelijk om vele verschillende kleine ontwerpen te maken naast elkaar. Daardoor is dus ook veel sneller te werken. Zeker wanneer de S5 wordt ingezet om productiedoelen mee te bereiken, is dit een groot voordeel. Je kunt dan twee, drie of vier keer zo snel aan het werk gaan ermee.

Alle andere soorten voordelen
Natuurlijk is het niet zo dat de Ultimaker S5 zich alleen onderscheidt op het bouwoppervlak. Er zijn ook allerlei andere voordelen uit te halen. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop het proces te monitoren is. Denk ook aan de technieken die gebruikt worden om de foutenmarge zo klein als mogelijk te houden. Op die manier kan je dus snel hoge kwaliteit leveren. Voor ondernemers is dit eigenlijk het enige wat van belang is. Hoe meer grip je op de situatie hebt, hoe beter het is. Werken met de printer is daardoor dus ook alleen maar nog aantrekkelijker.